Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaat için son 3 gün…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Aşçı, Paklık İşçisi ve Şoför takımlarında görevlendirmek üzere işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam edilecek olan adaylardan tekrar en az 60 KPSS puan kuralı aranıyor. Müracaat koşullarına ve sürecine ait ayrıntılar ise yayınlanan ilan ile adaylara duyuruldu.

BAŞVURU HALİ VE TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işçi alımı müracaatları 12 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 16 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Ulusal Eğitim Bakanlığı Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden müracaatlarını online olarak tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel kuralları taşımak,

2. ÖSYM tarafından yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden; Ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan tiplerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,

3. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak,

5. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

6. Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaatta bulunacağı durum unvanında kontratlı olarak çalışmıyor olmak,

7. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek-1 inci hususunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı fesheden adayların müracaatta bulunmasında rastgele bir pürüz bulunmamaktadır.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsurunun (B) fıkrasının; “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak,

9. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı durumlardan yalnızca bir adedine başvurabilecek olup birden fazla durumlara yapılan müracaatlar ile yoluna uygun ve/veya vaktinde yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN