Tarihi Ani Ören Yeri’nde hafriyatlar yine başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Tarihi Ani Ören Yeri’nde, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması maksadıyla bilim insanları, sanat tarihçiler, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan bir takım tekrar hafriyat çalışması başlattı.

Kars’ta Arpaçay ırmağının geçtiği vadide yer alan, 884-1045 yılları ortasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları ortasında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064’te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi.

Medeniyetler beşiği

AA’da yer alan habere nazaran; yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti’nin karar sürdüğü Ani Ören Yeri’nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

Kazı çalışması başlatıldı

1892-1893 ile 1904-1917 yıllarında Nikolai Yakovleviç Marr, 1944’te Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten, 1964-1967’de Prof. Dr. Kemal Balkan, 1989-2005’te Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı, 2006-2010’da Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, 2011-1018’de Prof. Dr. Fahriye Bayram başkanlığında hafriyat çalışmaları yapılan Ani’de 2019 yılında ise Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında tekrar hafriyat çalışması başlatıldı.