Resmi Gazete’de yayımlandı: Okul servislerine yönelik yeni karar

Okul servislerine yönelik yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı yeni karara nazaran servis araçlarındaki birtakım güvenlik tedbirlerine ait düzenlemeler ertelendi.

2017 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin süreksiz 2’inci hususunun birinci fıkrası kapsamındaki unsurların uygulanması 2, 3 ve 4 yıl ertelenmiş oldu.

Söz konusu unsurlar şu halde:

-Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta Emniyet Kemeri ve gerekli hami tertibat bulundurulacaktır.

-Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya hassas sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

-Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek biçimde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün periyodik kayıt yapabilen kayıt aygıtı bulundurulacaktır.